Gümrükleme işlemlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9611

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı : 2016/9611

31.12.2016 tarih ve 29935 Mükerrer Sayılı R.G.

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132757 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ek için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-1-1.rar

 

DUYURULAR